top of page

OM

Sykdommer og tilstander som utelukkende påvirker kvinner lider ofte av mangel på ressurser og oppmerksomhet i Norden. Normalisering og bagatellisering av kvinners livs- og helseutfordringer skaper kunnskapshull, som igjen kan føre til dårligere helsevalg.
 

Womanhood har som mål å bidra til økt kunnskap og oppmerksomhet rundt kvinnehelse. Fordi vi vet at forståelse av kvinners utfordringer er essensiell for å forbedre helsevalg både fysisk og psykisk. Fra ungdomstiden til overgangsalderen.

A9203755-4822-41B6-8CC2-C54DDDD4FAF2_Original_edited.jpg

Med over 8 års erfaring innen kvinnehelse skapte jeg Womanhood.no med et klart mål om å være en ressurs for kvinner uavhengig av alder eller livsfase. Jeg tror på å gi kvinner tilgang til informasjon, verktøy, relevant kunnskap og et inkluderende fellesskap - alt i en moderne, digital opplevelse. Verktøyene vi utvikler skal gi deg:
 

Informativt innsikt

Interaktive verktøy

Fellesskap og støtte

Moderne tilnærming

Priscilla Louisa, Womanhood

THE MISSION

Womanhood ønsker å bidra i det nødvendig skifte i oppmerksomheten rundt kvinnehelse. Vi vil bidra til å fylle det eksisterende kunnskapsgapet ved å gi tilgang til ressurser og informasjon til sykdommer og tilstander som utelukkende påvirker kvinner. Målet vårt er relativt enkelt: Å gjøre det enklere for deg å ta vare på deg selv og kroppen din.

   

WHY INVEST

Kvinner mangler ofte ressurser, kunnskap og informasjon når det gjelder helseutfordringer som er unikt deres egne. Vi tror på at kunnskap er makt, spesielt når det gjelder kvinnehelse. Ved å tilby dedikerte verktøy, fellesskap og informasjon ønsker vi å være katalysatoren for bedre forståelse, bedre beslutninger og bedre helse for kvinner i alle faser av livet.

EARLY STAGE

Vi er i en tidlig fase av etableringen, men ambisjonene våre er store. Womanhood utvikler en innovativ plattform som ikke bare tilbyr informasjon, men skaper et fellesskap der kvinner kan dele sine erfaringer, støtte hverandre og finne skreddersydde løsninger. Vi har satt i gang prosessen med å bygge et helhetlig økosystem som omfavner alt fra ungdomstiden til overgangsalderen.

THE RESULTS

Målet vårt er at Womanhood skal bli en betydelig ressurs i kvinnehelseverden. Gjennom våre ressurser, verktøy og dedikerte fellesskap vil vi måle suksessen vår i forbedret og mer opplyste helse valg og et fellesskap som er styrket gjennom kunnskap og støtte. Womanhood streber etter konkrete resultater som går utover tall og statistikk – vi ønsker å berøre og forbedre kvinners liv.

THE WOMEN

Det er mange kvinner som bidrar og har bidratt med både stort og smått, her er et knipe av de.

Lyst til å bidra?

bottom of page