top of page

GRAVIDITET

Å forberede seg på og opprettholde god helse under graviditeten er av avgjørende betydning for både mor og barn. Denne perioden representerer en unik og viktig fase i livet til en kvinne, og de helsemessige valgene som tas, kan påvirke både den pågående svangerskapet og det fremtidige velværet til det kommende barnet

bottom of page