top of page

Kvinners bortsortering av lavstatus-menn fører til færre barnefødsler
I dagens samfunn står vi overfor en utfordring knyttet til Norges lave fødselsrate, som har nådd historisk lave nivåer. Denne nedgangen har blitt debattert i lys av forsker Mads Larsens påstander om at kvinners partnerpreferanser spiller en betydelig rolle i dette bildet. Larsen hevder at kvinners tendens til å "bortsortere" lavstatus-menn er en primær årsak til nedgangen i barnefødsler. Han sier videre at kvinner bør endre sine datingstrategier for å bidra til landets demografiske fremtid.


Kvinners rett til å velge

Kvinner har gjennom historien kjempet for retten til å bestemme over sitt eget liv og sin egen kropp. Å be kvinner senke standardene sine for å oppnå høyere fødselstall, som Larsen foreslår, er vel et enormt tilbakeskritt? Det ligger mye mer i valget av en partner enn bare å finne noen å få barn med. Det handler også om å finne en person som kan være en likeverdig og støttende partner i et livslangt forhold. Dette aspektet burde få minst like stor oppmerksomhet som antallet fødsler, fordi det ikke bare påvirker kvinnens egen lykke, men også barnas fremtidige velferd.


Kvalitet over kvantitet

I stedet for å måle suksess i antall fødte barn, bør vi heller rette oppmerksomheten mot kvaliteten på forholdene og familielivene disse barna vokser opp i. Et stabilt og kjærlig hjem er fundamentalt for barns utvikling og velvære. Velger kvinner partnere de ikke er tiltrukket av eller ikke respekterer, fører det ofte til ustabile og ulykkelige familieliv. Det er da alle ender opp som tapere. Kvinner som er fornøyde med sine partnervalg, og som føler seg respektert og verdsatt, er mer sannsynlig å oppdra trygge og glade barn. Disse trygge og glade barna vil igjen bli trygge og glade voksne, som tar med seg sine positive erfaringer inn i egne forhold og familieliv, og bidrar til et mer harmonisk og stabilt samfunn. Det handler om å skape en positiv spiral. Dette kan bidra til å redusere samfunnsproblemer knyttet til ustabile hjemmemiljøer og sosiale utfordringer. Dette burde handle om så mye mer enn å "føde flere barn" Hjelp menn til å bli bedre partnere

Hele ansvaret kan ikke legges på kvinner. Skal man sørge for en fruktbar fremtid, burde man også fokusere på å hjelpe menn til å bli bedre partnere. Dette innebærer å sørge for at menn utvikler emosjonell intelligens, respekt, ansvarsfølelse, og evnen til å være støttende og tilstedeværende i et forhold. En mann som kan bidra positivt til en kvinnes liv er en mye mer attraktiv partner og ikke minst en bedre far og rollemodell for kommende generasjoner..

Datinglandskapet

Det er ingen tvil om at det moderne datinglandskapet har forandret seg med introduksjonen av datingapper. Disse appene kan være både en velsignelse og en forbannelse, da de gir flere muligheter for å møte potensielle partnere, men også kan føre til overfladiske vurderinger og kortsiktige forhold. Men det er ikke selve appene som er problemet, det er brukerne bak. Mange langvarige og lykkelige forhold har startet på datingapper, fordi personene bak har hatt en intensjon om å faktisk bruke dem til å finne seg en langvarig partner. Disse appene kan gjøre det både enklere og vanskeligere å finne seg en partner, men det starter ikke der. Det starter med hva vi verdsetter i oss selv og andre, og hvordan vi velger å bruke disse verktøyene til å bygge meningsfulle og varige relasjoner. Det er på tide å løfte frem verdien av kvalitet over kvantitet i alle aspekter av livet. I en tid preget av komplekse sosiale og demografiske utfordringer, er det viktig å finne en balanse mellom individuell frihet og samfunnsmessig ansvar. Kvinner har rett til å velge sine partnere basert på egne kriterier og verdier, uten å bli bedt om å ofre sin lykke og selvrealisering for samfunnets behov på lik linje som menn. Vi står overfor en tid der individualitet og selvrealisering er blitt stadig viktigere. Og dersom kvinner velger å være single eller barnløse for å forfølge personlige mål og karriereambisjoner så er dette er et uttrykk for deres rett til å forme sine liv slik de ønsker, uten å bli pålagt tradisjonelle samfunnsroller eller forventninger. Sist, men ikke minst...

Skylden for de lave fødselstallene er kompleks og kan ikke tilskrives én enkelt årsak. Men én ting er sikkert: når kvinner og menn velger å få barn, bør det være basert på gjensidig respekt, tillit og en felles visjon om å oppdra barn i et miljø preget av kjærlighet og støtte. Ikke et resultat av samfunnsmessige forventninger eller press.

 

Hos Womanhood.no er vårt mål å gi deg informasjon, verktøy og kunnskap for at du skal kunne ta de beste valgene for deg selv og andre.Comments


bottom of page