top of page

Overgangsalderen - vi kommer alle til å oppleve den, hvis vi er "heldige"

Vi må virkelig øke oppmerksomheten rundt overgangsalderen. For alle født med en livmor vil denne livsfasen komme - hvis de får leve lenge nok. Dessverre er det kun 7 prosent av dem som får den hjelpen de trenger.

Men hvor begynner man egentlig? Jo, med en samtale. Den står vanligvis ikke i sentrum av vår oppfatning av helsevesenet. Tradisjonelt har helseomsorg vært assosiert med konkrete handlinger - noen som undersøker ørene dine, lytter til hjertet ditt, gir deg en injeksjon eller en resept. Det er en aktiv og ofte handlingsrettet tilnærming, der legen tar ledelsen og pasienten følger legens instruksjoner. Å bare sitte og snakke virker kanskje ikke som en del av dette bildet man har dannet seg?

Selv om det alltid starter med en samtale, så er det ofte forhastet - pasienten prøver å forklare sine symptomer, mens legen stresser for å stille en diagnose før tiden er ute. Etter å ha snakket med utallige kvinner, innså jeg at å føre åpne, ærlige samtaler mellom kvinner og deres helseteam var avgjørende. Den beste måten å gi kvinner den nødvendige og fortjente helsehjelpen på, er å begynne med en samtale, og den samtalen må tas globalt.

Overgangsalderen er en naturlig og normal del av livet for alle som er født med en livmor - det omfatter mer enn halvparten av verdens befolkning. Det viser seg at kvinnene trenger mye hjelp. Ikke bare med tørr skjede, men også med vektøkning, søvnproblemer, leddsmerter, uregelmessige menstruasjoner, konsentrasjonsvansker, hetetokter, humørsvingninger og mye mer. Overgangsalderen ville være langt mindre belastende hvis den var en del av en åpen, hverdagslig samtale uten skam.Hetetokter er ubehagelige, men blir de ikke enda verre når du skal skjule dem, fordi de er flaut, fordi de får deg til å føle deg gammel og ute av kontroll? Hvis hetetokter var "normale", kunne vi bare åpnet et vindu og gått videre i stedet for å løpe til badet og håpe på at vi har en ekstra skjorte i skuffen på skrivebordet. Hvis hetetokter var "normale", ville kanskje forskerne våre ha gjort mer forskning og hatt flere løsninger å tilby.


Hvorfor skal vi holde de naturlige hemmelig? Alle som er født med en livmor, vil en gang oppleve overgangsalderen - men kun 7 prosent av dem får den hjelpen de trenger for å håndtere denne overgangen.

Den lave prosentandelen skyldes mangelen på samtaler. Kvinner vet ikke at symptomene deres kan skyldes hormonelle endringer. De har ikke fått nok kunnskap om kroppene sine til å uttrykke hva de opplever eller vite hvem de skal spørre om hjelp.


Fordi dette temaet er tabubelagt og stigmatisert, undervises det ikke på skoler, mødre snakker ikke med døtrene sine, og kvinner er nølende når det kommer til å diskutere problemene sine med lege.

Og fordi dette ikke blir diskutert, undervises det heller ikke på medisinske skoler, og leger har derfor begrenset kunnskap om det.

Mangelen på samtaler har hindret forskningen og innovasjonen som trengs for å løse de utfordringene kvinner står overfor i forbindelse med overgangsalderen.


Å gi råd om søvn og magnesium er ikke tilstrekkelig. Det har aldri vært tilstrekkelig, spesielt ikke når kvinner i aldersgruppen 45-64 år har en høyere selvmordsrate enn noen annen gruppe kvinner, delvis på grunn av hormonelle endringer


Vi må absolutt gjøre mer. Samtalen har allerede startet, og den må vi fortsette, ikke bare for oss selv, men også for våre døtre og kommende generasjoner av kvinner! Fordi når kvinner kan åpent snakke om sine utfordringer; når deres partnere, kolleger, sjefer, venner og barn forstår prosessen og er i stand til å støtte dem gjennom den, da vil kvinner virkelig ha den støtten de trenger for å blomstre i denne rike, levende, og ja, sensuelle andre halvdel av livet. La oss etterlate en arv av mer åpenhet, informasjon, kunnskap og verktøy enn det vi selv fikk.

Commentaires


bottom of page