top of page

PCOS, graviditet og barselPCOS er en hormonell lidelse som kan føre til at kvinner opplever uregelmessige eller langvarige menstruasjonsperioder samt produserer et overskudd av mannlige hormoner (androgen). Man kan også oppleve vektøkning, tynning av hår og hårtap på hodet, økt hårvekst andre steder på kroppen, samt fet hud eller kviser.

Ubalansen av reproduktive hormoner kan forstyrre veksten og frigjøringen av egg fra eggstokkene (ovulasjon). Fraværet av eggløsning er vanligvis årsaken til fertilitetsproblemer. Helsepersonell anbefaler ofte vekttap og andre livsstilsendringer før de foreslår medisiner, for å se om graviditet kan oppstå naturlig. Forskning har vist at livsstilsendringer kan bidra til å gjenopprette eggløsning og forbedre graviditeten blant kvinner med PCOS.


Er PCOS arvelig?

Selv om PCOS ikke er direkte arvelig, ser det ut til å ha en tendens til å forekomme i familier, noe som indikerer en mulig genetisk komponent. Forskere mistenker at genetiske faktorer eller mutasjoner kan spille en rolle i utviklingen av PCOS, og dette antyder en genetisk sårbarhet som, kombinert med andre faktorer, øker risikoen for å utvikle tilstanden.

PCOS og graviditet

De samme utfordringene som påvirker evnen til å bli gravid, kan også skape komplikasjoner under selve graviditeten. Dette inkluderer endringer i hormonnivåer, overvekt og problemer med blodsukkerregulering.

Risiko

Gravide personer med PCOS har en økt risiko for ulike komplikasjoner, inkludert:

 1. Svangerskapsavbrudd: Kvinner med PCOS har en økt risiko for spontane svangerskapsavbrudd. Dette understreker behovet for nøye overvåking gjennom svangerskapet.

 2. Gestasjonell diabetes: Insulinresistens, en vanlig egenskap ved PCOS, øker risikoen for gestasjonell diabetes under graviditet. Kontroll av blodsukkeret er avgjørende for å minimere risikoen.

 3. Hypertensjon: PCOS kan øke risikoen for høyt blodtrykk, som kan føre til ytterligere komplikasjoner under graviditeten. Regelmessig blodtrykksovervåking er nødvendig.

 4. Preeklampsi: Gravide med PCOS har en økt risiko for å utvikle preeklampsi, en alvorlig tilstand preget av høyt blodtrykk, protein i urinen, alvorlige hodepine og hevelse. Nøye overvåking er avgjørende for tidlig påvisning og håndtering.

 5. Blodpropp: PCOS kan øke tendensen til blodpropper, spesielt under graviditet. Dette betyr at gravide med PCOS bør være ekstra oppmerksomme på symptomer på blodpropper og søke medisinsk hjelp ved behov.

 6. For tidlig fødsel: Gravide med PCOS har en høyere risiko for prematur fødsel. Tett oppfølging av svangerskapsforløpet er viktig.

 7. Tyngre babyer (macrosomia): Det er en økt tendens til å føde større babyer, noe som kan føre til vanskeligere fødsler. Dette underbygger betydningen av å overvåke fosterets vekt og størrelse nøye.


Hvis du har PCOS, kan du bli nøye overvåket gjennom hele svangerskapet for å håndtere eventuelle komplikasjoner, som svangerskap diabetes, høyt blodtrykk, og risikoen for for tidlig fødsel. Livsstilsendringer, som å vedta et sunt kosthold, kan bli anbefalt av helsepersonell for å optimalisere svangerskapsforløpet.


Forskning antyder at medisiner som kontrollerer blodsukkernivået, som insulin og metformin, også kan bidra til å håndtere PCOS og redusere risikoen for fremtidige komplikasjoner for både deg og babyen.


Andre anbefalinger inkluderer å oppnå anbefalt vekt, regulering av blodsukker, og inntak av nødvendige vitaminer som folsyre.

Dersom det er nødvendig skal lege informere deg om hvilke symptomer som krever helsehjelp. Dersom du har PCOS og opplever problemer med blodsukker eller blodtrykk, bør du eller dine nærmeste være oppmerksom på tegn som:

 • Svettetokter

 • Forvirring

 • Svimmelhet

 • Tap av bevissthet

 • Plutselige hodepiner

Disse symptomene kan være indikasjoner på hypoglykemi (lavt blodsukker) eller farlig høyt blodtrykk, og de bør taes på alvor.
PCOS og tiden etter fødsel


PCOS kan føre til langvarige komplikasjoner for både mor og baby. Kvinner med PCOS har en økt risiko for å oppleve både fysisk og psykiske komplikasjoner i tiden etter fødsel. Dette inkluderer tilstander som preeklampsi (Preeklampsi varer sjelden mer enn en uke post partum, men kan vedvare opptil tre uker), kongestiv hjertesvikt (en tilstand der hjertet pumper dårlig og forårsaker væskeansamling i lungene) og Fødsel/barseldepresjon (Fødselsdepresjon er et samlebegrep for ulike typer depressive plager og lidelser under svangerskap og etter fødselen. Det er vanlig å oppleve depressive plager i denne livsfasen.


Det er også langsiktige risikoer for utvikling hos babyene. Dette omfatter problemer med det endokrine systemet, som regulerer utviklingen av hjernen og nervesystemet, samt det kardiovaskulære systemet, som består av hjertet og blodårene. Barn født av mødre med PCOS kan også være mer utsatt for høyt blodtrykk, høyt kolesterol og vektøkning. Vektøkning: Spesiell oppmerksomhet på vekten er viktig, da det kan være vanskeligere å gå ned i vekt etter fødselen, spesielt for kvinner med PCOS. Dette kan være knyttet til hormonelle endringer og andre PCOS-relaterte faktorer.

Hormonell ubalanse: Hormonnivåene kan være mer ubalanserte etter fødselen, og kvinner kan oppleve en emosjonell berg-og-dal-bane. Dette skyldes nedgangen i østrogen- og progesteronnivåer og den påfølgende økningen i oksytocin etter fødselen.

Amming

Det er debatt om hvorvidt PCOS har en betydelig innvirkning på amming. Men hormonelle ubalanser fra PCOS kan påvirke melkeproduksjonen og gjøre amming mer utfordrende. Enkelte studier antyder også at det er en høyere kroppsmasseindeks - ikke PCOS - som kan komplisere amming for noen mødre.


Dersom du opplever vanskeligheter med amming og har PCOS, kan det være lurt å ta kontakt med helseprsonell. De kan gi råd om ernæring eller kosttilskudd som kan hjelpe.

Det er også viktig å ta opp eventuelle medisiner du har tatt før eller under graviditeten med legen din. Medisiner som har vært til hjelp for å håndtere PCOS før eller under graviditeten, kan bli overført til babyen gjennom morsmelken. Metformin, for eksempel, anses generelt som trygt for ammende mødre, men det er unntak, inkludert situasjoner der spedbarnet har nedsatt nyrefunksjon.


Håndtering av PCOS etter fødsel:

Det å være obs på symptomer er viktig. Livsstilsendringer, som et sunt kosthold og jevnlig trening, anbefales for å redusere risikoen for langsiktige komplikasjoner. Tilskudd som sink, probiotika og B-vitaminer kan bidra til å redusere symptomer.PCOS kan forstyrre eggløsningen og gjøre det vanskeligere å bli gravid, men legen din kan anbefale de riktige livsstilsendringene. Når du først blir gravid, er det viktig å ha god dialog med lege for å holde tilstanden under kontroll og minimere komplikasjoner. Dette bør fortsette i barselperioden, fordi personer med PCOS har høyere risiko for hjerte- og psykiatriske komplikasjoner etter fødsel.

 1. Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development. Treatments for infertility resulting from PCOS.

 2. National Institutes of Health. What causes PCOS?

 3. Palomba S, et al. Pregnancy complications in women with polycystic ovary syndrome. Hum Reprod. 2015;21(5):575-592. doi:10.1093/humupd/dmv029

 4. Kumar P, Khan K. Effects of metformin use in pregnant patients with polycystic ovary syndrome. J Hum Reprod Sci. 2012;5(2):166-169. doi:10.4103/0974-1208.101012

 5. Gutin I. In BMI We Trust: Reframing the Body Mass Index as a Measure of Health. Soc Theory Health. 2018;16(3):256-271. doi:10.1057/s41285-017-0055-0

 6. Alur-Gupta S, Boland MR, Barnhart KT, Sammel MD, Dokras A. Postpartum complications increased in women with polycystic ovary syndrome. Am J Obstet Gynecol. 2021 Mar;224(3):280.e1-280.e13. doi:10.1016/j.ajog.2020.08.048

 7. Alur-Gupta S, Boland MR, Barnhart KT, Sammel MD, Dokras A. Postpartum complications increased in women with polycystic ovary syndrome. Am J Obstet Gynecol. 2021 Mar;224(3):280.e1-280.e13. doi: 10.1016/j.ajog.2020.08.048.

 8. Bui L. No Difference in Breastfeeding Rates in Women with Polycystic Ovary Syndrome. J Endoc Soc.

 9. National Library of Medicine. Mesoridazine. Drugs and Lactation Database.

 10. U.S. Department of Health and Human Services Office on Women's Health. Polycystic ovary syndrome.

 11. https://nhi.no/sykdommer/kvinne/svulster-og-cyster/polycystisk-ovariesyndrom?page=1

 12. https://www.helsenorge.no/sykdom/hormoner/polycystisk-ovariesyndrom/Comments


bottom of page