top of page

"The best way to fight fear is with information. You cant fix what you dont know"

For alle Greys anatomy fans der ute, så husker dere kanskje denne episoden, hvor Miranda oppfordrer Amelia til å ta ultralyden hun skulle ha tatt men, hadde utsatt pga frykt.Kvinner står ofte overfor en rekke helseutfordringer som kan virke skremmende. Dette gjelder alt fra reproduktiv helse, overgangsalder til brystkreft, og uvissheten kan være overveldende. Grunnen til at noe virker skremmende er gjerne basert på utilstrekkelig informasjon om situasjonen. For å løse et problem, må vi først forstå det.

Frykt oppstår ofte fra det ukjente. Når man mangler kunnskap om en situasjon, fyller hjernen tomrommet med verst tenkelige scenarier og fyller kroppen med en "fight or flight"-respons. Dette kan føre til panikk, feil beslutninger og unødvendig stress. Det er ikke uvanlig at kvinner opplever uvanlige kroppslige symptomer. Man kan velge å ignorere dem og la frykten vokse, eller oppsøke lege og få en diagnose. Uvissheten rundt hva som skjer, mulige diagnoser og behandlinger kan føles skremmende. Men når man er godt informerte om prosessene, risikoene og behandlingsmulighetene, blir situasjonen mindre skremmende. Når man vet hva man kan forvente, kan man forberede seg og ta informerte beslutninger om egen helse. Dette gjelder alle helseutfordringer. Kvinner som er godt informerte om symptomer og risiko for brystkreft, har bedre forutsetninger for tidlig oppdagelse og behandling. Jo mer man vet om tilstander og sykdommer som blant annet stoffskiftesykdommer, endometriose, polycystisk ovariesyndrom (PCOS) og overgangsalder, jo bedre kan man håndtere symptomene og forbedre livskvaliteten.

Hvem har ansvaret? Det er ikke alltid informasjon alene som er nok. Man trenger også tilgang til pålitelig informasjon og en støttende infrastruktur som oppmuntrer til helseopplysning. Helsepersonell, utdanningsinstitusjoner og media spiller alle en avgjørende rolle i å formidle korrekt og forståelig informasjon. Det er avgjørende at informasjonen de gir er nøyaktig, lett tilgjengelig og presentert på en måte som gjør at kvinner føler seg trygge. Når kvinner føler at de kan stille spørsmål og få klare svar i møte med helsepersonell, reduseres frykten for det ukjente. Samtidig er det viktig at man tar ansvar for egen helse ved å aktivt søke informasjon og være åpne for å lære. men også stille spørsmål, oppsøke fagpersoner og helsepersonell når man er usikker. Ensomhet og felleskap En annen viktig faktor i kvinnehelse er betydningen av fellesskap. Mange kvinner opplever ensomhet i møte med helseutfordringer, noe som kan forsterke følelsen av frykt og hjelpeløshet. Det å ha et støttende nettverk rundt seg kan utgjøre en betydelig forskjell. Hvis det er rom og trygghet til å dele erfaringer og kunnskap med hverandre, vil dette kunne spille en viktig rolle i å redusere frykt og øke forståelsen. Når man hører andres historier og ser at man ikke er alene i utfordringene, får man også gjerne styrke til å møte egne helseutfordringer med mot og selvtillit. Fellesskap gir oss ikke bare emosjonell støtte, men også en følelse av tilhørighet som kan være avgjørende i vanskelige tider. Informasjon er trygghet

Det er informasjon, ikke frykt, som hjelper oss å løse problemer. Ved å være godt informerte kan man ta kontroll over egen helse. Man kan ikke reparere det man ikke vet er skadet, men med riktig informasjon og kunnskap kan man forebygge, behandle og håndtere helseutfordringer.


 

Hos Womanhood.no er vårt mål å gi deg informasjon, verktøy og kunnskap for at du skal kunne ta de beste valgene for deg selv og andre.

Comments


bottom of page