top of page

Underfinansiert og nedprioritert

Men er det lysglimt i framtidsutsiktene for kvinnehelse?

 Historisk neglisjering av kvinnehelse Kvinnenes helse har lenge vært et forsømt område innen medisin, med samfunnets anerkjennelse av kvinnenes unike helsebehov som først har begynt å dukke opp relativt nylig. Det var ikke før på 1800-tallet at forskere oppdaget forbindelser mellom menstruasjon og eggløsning, og utfordret tidligere oppfatninger om at menstruasjonen ikke var knyttet til kvinners fysiske helse eller kroppsfunksjoner. Det var først på 1800-tallet at forskere begynte å forstå sammenhengen mellom menstruasjon og eggløsning. Til og med på slutten av 1900-tallet ble ikke kvinnehelse formelt anerkjent som en egen del av helsevesenet før på 1980-tallet, og loven krevde ikke inkludering av kvinner i kliniske studier før i 1993.

Fremveksten av kvinnehelsefeltet

Det var ikke før på 1980-tallet at kvinnehelse ble formelt anerkjent som en egen sektor av helsevesenet, og det var først i 1993 at det ble obligatorisk ved lov å inkludere kvinner i kliniske studier. Selv om kvinnehelsefeltet har gjort store fremskritt, er det fortsatt en utfordring å overvinne de langsiktige konsekvensene av historisk neglisjering. Forskning på kvinnehelse har historisk sett vært underfinansiert og nedprioritert, noe som har ført til betydelige forskjeller i helse mellom kjønnene.


De siste årene har kvinnelige gründere tatt ledelsen med å adressere disse ulikhetene, og bransjen opplever nå en betydelig vekst. Markedsverdien for kvinnehelse ble verdsatt til 44,36 milliarder dollar på det globale markedet i 2023. Prognosene tyder på at det i 2030, vil nå en verdi på utrolige 67,07 milliarder dollar. Introduksjonen av innovative nye produkter og tilstedeværelsen av en sterk produktportefølje innen kvinnehelse er sentrale faktorer som driver markedets vekst. Videre har investeringer i helse firmaer grunnlagt eller med-grunnlagt av kvinner økt jevnt, og utgjør nå over 43 prosent av den totale investeringen i sektoren - en betydelig økning fra mindre enn 25 prosent i 2011.Prognoser og investeringer

Når vi ser fremover mot fremtiden for kvinnehelse, ser vi en rekke spennende muligheter. Avanserte teknologier som prediktiv kunstig intelligens har potensiale til å revolusjonere diagnose og behandling av tilstander som endometriose og polycystisk ovarie syndrom (PCOS). Personlig medisin, basert på DNA-profiler, kan føre til skreddersydde medisinske løsninger, designet for å møte de individuelle behovene til hver enkelt kvinne. Og mens vi står overfor spesifikke utfordringer som overgangsalder, infertilitet og Alzheimers sykdom - som i stor grad rammer kvinner - ser vi muligheter for innovasjon og forbedrede resultater.


Innovasjon og fremtidige muligheter En av de viktige trendene som driver endring innen kvinnehelse, er bruk av avanserte teknologier for å samle inn og analysere helseinformasjon. Ved å utnytte bærbare enheter og digitale plattformer, kan kvinner få bedre innsikt i sin egen helse og ta mer informerte beslutninger om sitt velvære. Disse fremskrittene gir ikke bare kvinner muligheten til å ta kontroll over sin egen helse, men gjør det også mulig for helsepersonell å levere omsorg på en personlig og effektiv måte.
På god vei Med disse framtidsutsiktene skulle man tro at fremtiden for kvinnehelse ser lys ut, drevet av innovasjon, investeringer og satsning på de kvinnelige pionerene på feltet. Den historiske ulikheten kvinner har opplevd, har gjort at flere og flere kvinner streber mot en framtid hvor alle kvinner mottar omfattende og ikke minst skreddersydd omsorg. På mange måter er vi allerede på god vei. Mange har gode ideer og innspill, men det er avgjørende å løfte fram og satse på kvinner, samt fortsette å forstå, lytte og dele erfaringer. Å snakke høyt og bryte tabuer er essensielt, vi må respektere og støtte hverandre slik at kvinnehelse kan få den oppmerksomheten og ressursene den fortjener. God kvinnehelse må være tilgjengelig for alle, ikke bare for dem som er privilegerte nok til å kunne oppsøke den.


 

Hos Womanhood.no er vårt mål å gi deg informasjon, verktøy og kunnskap for at du skal kunne ta de beste valgene for deg selv og andre.

Comments


bottom of page