top of page

Psykisk helse - Gjennom livets faser

Å begi seg ut på reisen gjennom kvinneår innebærer ikke bare fysiske endringer, men også en dyp innvirkning på mental og emosjonell trivsel. Fra den livlige energien i ungdommen til visdommen som oppnås gjennom livets erfaringer, omfavner kvinnelivet et spekter av følelser og psykologiske tilstander.

Dette rommet er dedikert til din mentale helse gjennom livets faser. Enten det handler om å finne motstandskraft i utfordringer, omfavne selvoppdagelse eller dyrke en positiv mental innstilling.

Selvoppdagelse og egenomsorg

Her noen enkle, men kraftfulle rutiner som kan være veivisere på veien til indre balanse og velvære.

Les mer
16.png

Forskjellen på selvtillit, selvfølelse og selvbilde

Seksuell helse er en personlig reise, og det er ingen universell oppskrift

Les mer
42.png

Stress og press

Med et liv som beveger seg i høyt tempo, kan kvinner oppleve en betydelig mengde stress og press. Å finne balanse midt i dette kaoset er ikke bare en utfordring, men også en nødvendighet for å opprettholde god mental og fysisk helse.

Les mer
60.png

Mindfullness og meditasjon

I en verden preget av konstant aktivitet og multitasking, kan det å finne øyeblikk av indre ro være avgjørende for kvinners helse. Mindfulness og meditasjon er kraftfulle verktøy som ikke bare gir øyeblikkelig lettelse, men også styrker den generelle fysiske og mentale velværen.

Les mer
40.png
1.png

Månedens tips

For mer oppdatert kvinnehelse

hverdag

De siste årene har kvinnehelse fått økt oppmerksomhet. Dette er viktig fordi vi gjennom tidene ikke har forsket nok på spesifikk kvinnehelse og at vi i dag rett og slett vet for lite om livet i en kvinnekropp. Når kvinnehelsen nå settes på agendaen, blir det viktig at vi også snakker om kvinnehelsen innenfor psykisk helse.  

Angst og depresjon

Det er rundt dobbelt så mange kvinner som menn som strever med angstlidelser og depresjon. Hva er det som påvirker denne skjevfordelingen

Les mer
57.png

Pårørenderollen

Det er som regel kvinner som ender opp i krevende pårørenderoller. I all hovedsak får de ikke lønn for jobben, som kan komme på toppen av andre oppgaver

Les mer
Kvinne Modell

Selvmord

Det er oftest menn som gjennomfører selvdrap. Men bak de opp mot 6000 selvmordsforsøkene vi har i året står det tre ganger så ofte en kvinne.

Les mer
Trist portrett

Psykisk helse i barseltiden

Det er normalt å oppleve en rekke følelser etter fødselen, men hva er normalt og når burde man ta kontakt med helsepersonell?

Les mer
Womanhood.no (Instagram-innlegg) - 7.PNG
Trist på sofaen

Ressurs

For din trygghet!

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for mennesker med psykiske helseutfordringer, pårørende og andre interesserte.

Hjelpetelefonen
Studenttelefonen
Arbeidslivstelefonen
Foreldresupport
Sidetmedord

bottom of page